Privacybeleid

Status: oktober 2023

1. ALGEMENE INFORMATIE

Koblenz-Touristik waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze aanbiedingen, producten en diensten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens (hierna: "gegevens") tijdens het gebruik is een belangrijke zorg voor ons en we willen dat u zich comfortabel en veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. Het naleven van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

In principe is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder dat u uw gegevens hoeft te verstrekken. Hieronder leggen we uit of en welke gegevens we tijdens uw bezoek aan onze websites verzamelen en gebruiken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website http://www.koblenzer-weihnachtsmarkt.de.

2. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van Art. 4 Nr. 7 GDPR (EU Algemene Verordening Gegevensbescherming) is

Koblenz-Touristik GmbH

Bahnhofplatz 7

56068 Koblenz

bereikbaar per telefoon: 0261 30388-0, fax: 0261 30388-11, e-mail info@koblenz-touristik.de

3. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Koblenz-Touristik heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld bij

3rd Mind Business Consulting GmbH

Langer Weg 60

65760 Eschborn

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, neem dan contact op met de heer Frank Giebel op DSB-Service@3rd-mind.de

Houd er rekening mee dat als u contact met ons opneemt via een standaard e-mail, de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kan worden gegarandeerd vanwege de (technische) aard van e-mailverzending. We raden u daarom aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.

4. PERSOONSGEGEVENS

Dit is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon (mens) is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Dit betekent in principe alle directe of indirecte informatie die leidt tot uw identiteit. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeninggegevens, creditcard-/debetkaartgegevens, maar ook vingerafdrukken, foto's, enz.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAGEN

Als u ons uw gegevens verstrekt, is het gebruik ervan door ons regelmatig gebaseerd op het met u gesloten contract of precontractuele onderhandelingen op basis van art. 6 (1) lit. b GDPR of op uw vrijwillige toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR, bijvoorbeeld om uw vragen te verwerken, onze webformulieren te gebruiken of iets dergelijks.

Bovendien kunnen wij als overheidsinstantie gegevens verwerken op basis van art. 6 (1) lit. e GDPR in combinatie met art. 3 LDSG RP (wet op de gegevensbescherming van de deelstaat Rijnland-Palts) indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag dat aan ons is opgedragen.

Webformulieren:

Als we webformulieren gebruiken, is uw toestemming vereist voor de overdracht en verwerking van de daarin verstrekte informatie. U kunt de toestemmingstekst rechtstreeks onder het betreffende formulier openen.

Uw aanvraag wordt dan doorgestuurd naar onze systemen en opgeslagen voor het uitvoeren van een contract of een informatieverzoek totdat het proces is voltooid en/of voor de duur van de zakelijke relatie. Gegevens worden alleen langer bewaard als er wettelijke bewaarplichten zijn (bijv. op grond van de belastingwetgeving).

De gegevens die u daar zelf invult zijn regelmatig

§Uw voor- en achternaam(voor identificatie, reservering, registratie, enz.)

§ Uw postadres (voor het versturen van aangevraagde informatie per post)

§ Uw e-mailadres (voor elektronisch contact / reservering / registratie of het versturen van informatie)

§ Uw gewenste boekingsperiode, indien van toepassing met details over het aantal personen, programmavereisten enz

 • Uw aanvraag zelf (vrije tekst)

De specifieke verwerkingsdoeleinden, mogelijkheden voor annulering/bezwaar en andere (ook deelname)voorwaarden worden gespecificeerd in de teksten onder de respectievelijke formulieren. Houd rekening met deze informatie voordat u uw gegevens via de betreffende formulieren verstuurt.

Automatisch verzamelde gegevens bij het bezoeken van onze websites:

In logbestanden ("server log files"), via zoekmachines en/of formulieren worden automatisch gegevens verzameld wanneer u onze websites gebruikt, die uw webbrowser / provider automatisch aan onze provider doorgeeft. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard tijdelijk het volgende op

 • de webpagina's die u op onze website bezoekt en de datum, tijd en duur van uw bezoek
 • het type browser dat u gebruikt, de versie ervan en het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de zoekmachine die u mogelijk hebt gebruikt
 • de namen van eventueel gedownloade bestanden
 • het (geanonimiseerde) IP-adres op het moment van toegang
 • het type apparaat dat u gebruikt
 • de website vanwaar u ons bezoekt ("referrer URL").

Als we deze technische gegevens analyseren, gebeurt dit anoniem en om een vlotte verbinding met de website te garanderen, om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen, om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en te verbeteren en voor andere administratieve doeleinden op basis van art. 6 (1) lit. e GDPR in combinatie met art. 3 LDSG RLP. § 3 LDSG RLP.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons echter het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we ons bewust worden van specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik.

E-mailnieuwsbrief:

Als we op onze website een nieuwsbriefdienst aanbieden en u zich hiervoor aanmeldt, hebben we uw e-mailadres nodig voor de bezorging. U kunt op vrijwillige basis meer informatie verstrekken. Door uw gegevens in te vullen op het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief stemt u ermee in dat wij deze uitsluitend verwerken voor het verzenden van onze nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres en het documenteren van uw toestemming. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. a GDPR. Je ontvangt eerst een geautomatiseerde e-mail met een link waarop je moet klikken om je af te melden voor de nieuwsbrief. Op deze manier voorkomen we misbruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven en kunnen we garanderen dat je jezelf daadwerkelijk hebt ingeschreven. We sturen u geen nieuwsbrieven zonder dat deze zogenaamde "double opt-in procedure" is voltooid.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst: via de afmeldlink in de nieuwsbrief of via het afmeldformulier.

Prijsvragen:

Als we online prijsvragen aanbieden via onze website, kunnen gegevens worden verzameld op basis van vrijwillige deelname in overeenstemming met Art. Art. 6 (1) lit. a GDPR gegevens van de deelnemers worden verwerkt voor de duur van de wedstrijd en het versturen van de prijzen. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens van de winnaars opgeslagen in overeenstemming met de belastingregels en worden de gegevens van niet-winnaars gewist.

Gebruik van een bestemmingsbeheersysteem

Wij gebruiken op onze website het bestemmingsmanagementsysteem"feratel Deskline" van feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, Oostenrijk(www.feratel.at) om uw directe onlineboekingen van bijvoorbeeld accommodatiediensten en andere reisdiensten te vergemakkelijken. In het kader van dit bestemmingsmanagementsysteem verwerkt feratel media technologies AG de gegevens als verwerker voor ons en de toeristische instellingen en bases in de deelstaat Rijnland-Palts. De informatie en bepalingen over gegevensbescherming voor het bestemmingsmanagementsysteem feratel Deskline vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van feratel media technologies AG, die u via de link in het boekingsportaal of direct op http://www.feratel.at/rechtliche-hinweise kunt inzien .

Deze boekingsmodule plaatst een verplichte technische cookie om een goede technische functionaliteit te waarborgen. Meer informatie over cookies vindt u verderop in dit document.

Andere doeleinden:

Gegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) lit. e GDPR in combinatie met Art. 3 LDSG RLP. § Sectie 3 LDSG RLP voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims in deze contexten.

6. ONTVANGERS OF CATEGORIEËN ONTVANGERS

Wij hosten onze websites uitsluitend in datacenters in Duitsland of in de EU.

Uw gegevens worden niet doorgegeven, verkocht of anderszins overgedragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contract of het uitvoeren van een dienst of u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Anders worden gegevens namens ons verwerkt op basis van art. 28 GDPR (orderverwerking), bijv. voor externe diensten voor het beheer van onze IT-infrastructuur.

Daarnaast worden gegevensverwerking en de overdracht ervan aan overheidsinstellingen en autoriteiten die bevoegd zijn om informatie te ontvangen, alleen uitgevoerd in het kader van de relevante wetgeving of als we hiertoe verplicht zijn door een rechterlijke beslissing (zie Art. 6 (1) lit. c GDPR).

7. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING / PROFILERING

Geautomatiseerde besluitvorming / profilering of scoring in de zin van Art. 22 GDPR vindt niet plaats.

8. CRITERIA VOOR OPSLAGDUUR EN VERWIJDERING

De opslagduur van uw gegevens is afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden (zie hierboven) of de wettelijke bewaar- / verjaring- en verwijderingsperioden. In de regel worden ze opgeslagen voor de duur van de zakelijke relatie met ons. Langere (tegen toegang beveiligde) opslag vindt alleen plaats in overeenstemming met de relevante wettelijke bewaarplichten (bijv. voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden) of voor de uitoefening/verdediging van juridische claims.

Als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, inclusief wettelijke bewaarplichten, worden ze binnen de wettelijke termijnen verwijderd.

Om technische redenen kunnen gegevens worden gedupliceerd in back-upbestanden en spiegelkopieën. Dergelijke kopieën kunnen ook alleen om technische redenen met enige vertraging worden verwijderd.

9. COOKIES

Een cookie is een klein gegevenspakket in de vorm van een tekstbestand dat bij het bezoeken van een website van uw apparaat naar uw browser wordt verzonden en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies veroorzaken regelmatig geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen of persoonlijke gegevens. Cookies worden voornamelijk gebruikt om technische basisfuncties van de website te garanderen, zoals navigatie of functies voor winkelmandjes en reserveringen, maar ook om gebruikersinformatie op te slaan tijdens of na een bezoek aan een website. Hieronder vallen bijvoorbeeld taalinstellingen voor meertalige websites, een inlogstatus of het punt waarop een video werd bekeken, zodat deze bij een volgend bezoek op hetzelfde punt kan worden afgespeeld. Dit kan ook verwante technologieën met dezelfde functie omvatten, die bijvoorbeeld gepseudonimiseerde gebruikersgegevens opslaan in zogenaamde "gebruikers-ID's".

Sommige cookies, met name van externe aanbieders, dragen hun inhoud en andere informatie over bezoekers over naar de betreffende locaties, waaronder naar derde landen, en daarom is uw toestemming vereist.

Deze website gebruikt de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke of "essentiële" cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede technische werking van een website of om redenen van informatiebeveiliging. Deze kunnen niet worden "gedeselecteerd" om de functionaliteit van deze website te garanderen (bijv. voor boekingsfuncties via DESKLINE (zie hierboven), om uw cookievoorkeuren op te slaan)

§ Statistische cookies en cookies van derden: Er worden geen persoonlijke gegevens geanalyseerd voor het gebruik van MATOMO en deze worden ook niet doorgegeven aan derde landen. Voor cookies van derden (bijvoorbeeld voor GoogleMaps) is echter uw toestemming nodig. Je geeft deze toestemming via een handmatige "dubbelklik"-oplossing direct op het element of via onze cookie-toestemmingsbox (CCB).

 • Cookies voor externe media: uw toestemming is vereist voor de integratie en weergave van bijvoorbeeld YouTube-video's, omdat hiervoor regelmatig gegevens naar derde landen moeten worden verzonden. Inhoud van video- en sociale mediaplatforms wordt standaard geblokkeerd. U geeft uw toestemming via een handmatige "dubbelklik"-oplossing of via onze cookie-toestemmingsbox (CCB).

Wettelijke basis voor het gebruik van cookies

In principe verwerken we geen persoonlijke gegevens met behulp van cookies, tenzij dit noodzakelijk is voor een functie van deze website voor de uitvoering van een contract met u, bijvoorbeeld voor boekingen (zie Art. 6 (1) lit. b of 49 (1) lit. b GDPR) of op basis van uw toestemming (zie Art. 6 (1) lit. a of 49 (1) lit. a GDPR). In alle andere gevallen verwerken we puur technische gegevens zonder persoonlijke referentie op basis van Art. 6 (1) lit. e GDPR in combinatie met Art. 3 LDSG RP. § 3 LDSG RP voor een goed functionerende website, de economische en veilige werking ervan en de optimalisatie van ons online aanbod.

Effectief indienen en intrekken van toestemming voor cookies

Voordat we een cookie plaatsen op de wettelijke basis van toestemming, vragen we je om direct toestemming te geven voor deze functie door er actief op te klikken of via onze "cookie consent box". U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de browser te sluiten of via de CCB. Als dit niet het geval is, worden alleen de technisch absoluut noodzakelijke cookies geplaatst, waarvan het gebruik is gebaseerd op ons belang en het belang van de gebruikers bij de verwachte veiligheid en functionaliteit van onze website.

Basisinstellingen via uw browser

Onafhankelijk van de respectievelijke wettelijke basis voor het plaatsen van cookies (zie hierboven) en de gebruikte technologie (cookiebanner, cookiebox), kunt u het basisbeheer van cookies instellen via de browser die u gebruikt; deze zijn dan regelmatig van toepassing op alle websites in die zin dat uw browser

 • U in principe informeert over het plaatsen van cookies,
 • Cookies alleen toestaan in individuele gevallen, cookies uitsluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen, of
 • Het automatisch verwijderen van cookies van uw computer wanneer u uw browser afsluit.

Volg hiervoor de instructies in de handleiding van uw browser.

Blokkeren van cookies bij online diensten (regelmatig niet veilig)

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden door diensten van derden, in het geval van "tracking" via http://optout.aboutads.info (in het Engels) en www.youronlinechoices.com/ (ook in het Duits) online.

Cookiebeheer via onze cookie-toestemmingsbox (CCB)

Je kunt je toestemming geven (cookies activeren) en intrekken(cookies deactiveren) op een elegante manier via onze "cookiebox", die automatisch op je scherm verschijnt wanneer je onze website voor het eerst bezoekt. U kunt de "cookiebox" op elk gewenst moment openen via het bijbehorende (bewegende) symbool op de pagina. Deactivering is net zo eenvoudig als activering (toestemming): door het betreffende vakje aan of uit te vinken. Zoals reeds vermeld, zijn de enige uitzonderingen de cookies die technisch absoluut noodzakelijk ("essentieel") zijn voor de goede en veilige werking van onze website (zie hierboven)

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies bepaalde functies van onze website kan beperken.

10. GEBRUIK VAN MATOMO

Als onderdeel van onze internetdienstverlening en om onze website voor u verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers, gebruiken we de open source tool "Matomo" om het gebruik van de website statistisch te analyseren (meer informatie vindt u op: https://www.matomo.org/). De informatie die met deze tool wordt verkregen, wordt niet doorgegeven aan derden.

Matomo is zo geconfigureerd dat er geen persoonlijke gegevens worden verwerkt (bijv. geen gebruikers-ID's, gebruikerstracking) en er geen cookies worden ingesteld. Er is ook geen "device fingerprinting", d.w.z. je invoerapparaat kan niet worden herkend. Anonimisering vindt plaats onmiddellijk nadat het IP-adres is verwerkt en voordat het wordt opgeslagen op onze webserver. Dit gebeurt door het IP-adres met het laatste octet in te korten in overeenstemming met de besluiten van de conferentie voor gegevensbescherming van de toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming van de federale en deelstaatregeringen (DSK). Dit betekent dat u als gebruiker altijd anoniem blijft.

De anonieme statistische gegevens omvatten bijvoorbeeld

 • Browsertype en -versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Type apparaat, model en merk
 • Schermresolutie
 • gebruikte zoekmachine
 • websites die op onze site zijn bezocht, inclusief de duur van het bezoek
 • zoektermen en trefwoorden, indien van toepassing
 • Dag en tijd van het bezoek
 • Locatie van het bezoek (continent, land, regio, stad)
 • Taal van de browser.
 • Het aantal bezoekers van elke afzonderlijke website,
 • De gebruikte internetprovider.

12. GEBRUIK VAN GOOGLE WEB FONTS

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "webfonts" van Google (zie hierboven) voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser automatisch de benodigde lettertypen in de cache van de browser. Wij slaan deze lettertypen regelmatig lokaal op onze servers op, d.w.z. dat er geen verbinding tot stand hoeft te worden gebracht met de overdracht van uw IP-adres naar de servers van Google.

Het kan echter niet volledig worden uitgesloten dat uw browser voor deze of andere doeleinden toch een verbinding met de servers van Google tot stand brengt, waardoor Google uiteindelijk weet dat onze website via uw IP-adres is opgevraagd.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt op uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https: //www.google.com/policies/privacy/.

13. INTEGRATIE VAN YOUTUBE-VIDEO'S

We integreren video's van YouTube (eigendom van Google, zie hierboven) op onze websites via overeenkomstige plug-ins in ons online aanbod op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR. Deze gegevensoverdracht naar een derde land wordt gelegitimeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in combinatie met het EU-VS Data Privacy Framework (DPF), het Amerikaanse bedrijf is dienovereenkomstig gecertificeerd volgens het Amerikaanse ministerie van Handel, zie https://www.dataprivacyframework.gov/s/data-protection-authorities). De video's zijn of worden regelmatig opgeslagen op www.youtube.com en kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. Deze zijn voornamelijk geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. er worden geen gegevens over jou als gebruiker doorgegeven aan YouTube als je de video's niet afspeelt. Alleen als je de video's afspeelt, worden de in de volgende alinea genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Je geeft je toestemming via de zogenaamde "dubbelklik"-oplossing, d.w.z. zolang je niet klikt op een video van YouTube met het betreffende label, wordt deze niet afgespeeld en worden er geen gegevens doorgestuurd naar de servers van YouTube. Pas wanneer je expliciet (opnieuw) op de video klikt, start de streamingdienst. Er wordt dan een verbinding met de YouTube-servers in de VS tot stand gebracht en YouTube ontvangt de informatie dat je de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarop je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bent aangemeld bij YouTube / Google, worden je gegevens direct aan je account toegewezen. Als je niet wilt dat je gegevens worden gekoppeld aan je YouTube-profiel, moet je uitloggen bij je account voordat je de video activeert. YouTube slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube of Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vind je in hun privacybeleid. Daar vind je ook meer informatie over je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen onder de huidige link www.google.de/intl/de/policies/privacy.

14. KINDEREN & JONGEREN

Personen jonger dan 18 jaar mogen hun persoonlijke gegevens op het internet alleen doorgeven met toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Wij vragen kinderen en jongeren niet om dergelijke informatie en verzamelen deze ook niet, laat staan dat we ze doorgeven aan derden.

15. TECHNISCHE GEGEVENSBESCHERMING

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang en in het bijzonder om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en (gegevens)integriteit te beschermen, bijvoorbeeld door ze op te slaan in datacenters die zich uitsluitend in Duitsland of de EU bevinden. Alle medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking (inclusief gecontracteerde dienstverleners) zijn door ons verplicht tot geheimhouding, naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming en zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens.

Om de veiligheid tijdens de overdracht te beschermen, versleutelen we uw gegevens waar mogelijk met Secure Socket Layer (SSL) om misbruik door derden te voorkomen.

Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

16. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als betrokkene, gemachtigde of anderszins gerechtigde hebt u de mogelijkheid om de volgende rechten te allen tijde schriftelijk of per e-mail tegen ons te doen gelden, voor zover contractuele of wettelijke bepalingen niet anders bepalen of verwerking om andere redenen noodzakelijk is.

Gebruik hiervoor de contactmogelijkheden aan het begin van dit document.

Recht op informatie: U kunt te allen tijde informatie krijgen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Dien verzoeken om informatie alleen schriftelijk (brief) of in tekstvorm (e-mail) in. Om redenen van gegevensbescherming en bij gebrek aan gekwalificeerde identificatiemogelijkheden wordt geen informatie verstrekt via de telefoon.

Recht op correctie: Als wij uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verwerken en u ontdekt onjuiste informatie of een noodzaak om deze bij te werken, bent u van harte welkom om ons hiervan op de hoogte te stellen voor correctiedoeleinden. in het geval van belangrijke wijzigingen, verzoeken wij u de juiste bewijsstukken bij uw aanvraag te voegen (bijv. in het geval van naamswijzigingen als gevolg van een huwelijk of iets dergelijks).

Recht op wissen: U hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht. Wij zullen u dan informeren over deze gegevenscategorieën.

Recht op beperking: U kunt te allen tijde verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (gegevensexport): Aangezien u ons over het algemeen geen persoonsgegevens verstrekt via onze websites, kunnen wij u hiervoor geen klassieke gegevensexportfunctie aanbieden. In elk geval zullen we uw verzoek onderzoeken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en technische haalbaarheid en zullen we onmiddellijk contact met u opnemen over de implementatie.

Recht van bezwaar/herroeping: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of uw gegeven toestemming herroepen met werking voor de toekomst.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw bevoegde staat als u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de GDPR (General Data Protection Regulation). U kunt het adres vinden op de website van de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Berlijn (BfDI).

17. VERANTWOORDELIJKE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De volgende toezichthoudende autoriteit is verantwoordelijk voor Koblenz-Touristik GmbH:

De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Rijnland-Palts

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

18. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Als u gebruik maakt van links naar externe websites die op onze website worden aangeboden, heeft onze informatie over gegevensbescherming geen betrekking op deze externe websites.

Op het moment dat de links werden gemaakt, konden we ons overtuigen van de juistheid van de gelinkte website(s) wat betreft inhoud en veiligheid en we controleren dit regelmatig. We hebben echter geen invloed op de voortdurende naleving van gegevensbeschermings- en veiligheidsvoorschriften van andere aanbieders of wijzigingen van de inhoud.

Als u klikt op links naar externe websites die op onze website worden weergegeven, kunnen deze externe websites gebruikersgegevens verzamelen als u op deze links klikt of anderszins de instructies van deze externe websites volgt, vooral als u bent ingelogd op andere platforms of iets dergelijks. Wij hebben geen controle over de gegevens die vrijwillig of onvrijwillig worden verzameld via advertenties of websites van derden. Informeer u daarom voor uw eigen veiligheid ook op de websites van de andere aanbieders over de verklaringen inzake gegevensbescherming die daar worden verstrekt.

Als u een "onveilige" link uit onze toepassingen opmerkt, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte zodat we de zaak kunnen onderzoeken. Hartelijk dank.

19. WIJZIGINGEN IN ONZE GEGEVENSBESCHERMINGSINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen dienovereenkomstig te wijzigen als dit noodzakelijk wordt door de juridische situatie en technische ontwikkelingen. In dergelijke gevallen zullen we ook dit document aanpassen.

Let daarom op de huidige versie aan het begin van dit document.

20. VERDERE INFORMATIE

Als u meer informatie nodig hebt die niet in deze mededeling over gegevensbescherming is opgenomen of als u meer informatie over een specifiek punt nodig hebt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DSB-Service@3rd-mind.de.